A- A A+

e-library text_top_image

Πηγή ενημέρωσης της e-βιβλιοθήκης είναι το autismhellas.gr

Στην ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη θα βρείτε συνδέσμους για δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν άρθρα, βιβλία, κλπ. σχετικά με την ψυχική υγεία, δωρεάν.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι:

  • Οι δεσμοί παρέχονται αποκλειστικά για ενημέρωση και με καλή πίστη κάνοντας κλικ επάνω στους δεσμούς εγκαταλείπετε το zoodohos.com.
  • Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους μεταβαίνετε δημιουργούνται και συντηρούνται από τρίτους με τους οποίους το zoodohos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένο.
  • Το zoodohos.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων. Το μόνο κριτήριο με το οποίο παρατίθενται εδώ είναι η αναφορά τους στον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης, Ι. Βογινδρούκας, Ε. Γρηγοριάδου σε συνεργασία με Μ. Καμπούρογλου

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης είναι ένα εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείου για όλους όσους ασχολούνται με τις επικοινωνιακές και γλωσσικές διαταραχές αλλά κυρίως για εκείνους που ασχολούνται με παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές.

Διαβάστε περισσότερα …

Πραγματολογικές δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό

Ιωάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας Ελλάδας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Οι πραγματολογικές δεξιότητες αφορούν στη χρήση της γλώσσας στο επικοινωνιακό πλαίσιο. Η αξιολόγηση των πραγματολογικών δεξιοτήτων δίνει σημαντικές πληροφορίες στη διαγνωστική διαδικασία και χρησιμοποιείται ευρέως για τη διαφοροδιάγνωση των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται σχετική με τις πραγματολογικές δεξιότητες έρευνα, σε 12 παιδιά με ήπιο αυτισμό και με ελαφριά νοητική υστέρηση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν σοβαρή ποιοτική απόκλιση στον πραγματολογικό τομέα του λόγου αλλά όχι σε όλους τους τομείς της πραγματολογίας. Συγκεκριμένα, επιθυμούν την επικοινωνία με τους άλλους καθώς και την αλληλεπίδραση, αλλά υπολείπονται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την προκαλέσουν κατάλληλα.

Διαβάστε περισσότερα …

Η χρήση του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ενός παιδιού με αυτισμό ως τρόπος εκμάθησης γνωστικών δεξιοτήτων

Κούτρας Σ., Βογινδρούκας Ι.
Η ακαμψία της σκέψης είναι ένα από τα τρία διαγνωστικά κριτήρια που συναντούνται στην αυτιστική διαταραχή. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δυσκολίας αυτής είναι τα εξής:

•Αντίσταση στην αλλαγή (αν και όχι στην καινοτομία) που συμπεριλαμβάνει δυσκολία στην κατάκτηση νέων πληροφοριών.
•Έμμονες ιδέες και ενασχολήσεις που συμπεριλαμβάνουν: εμμονές με συγκεκριμένες φόρμες, σχήματα, γράμματα, αριθμούς κ.α τα οποία αποκλείουν το νόημα και χαρακτηρίζονται από σταθερότητα.
•Τελετουργικές συμπεριφορές.

Διαβάστε περισσότερα …

Μελέτη κατανόησης ιδιωματισμών σε παιδιά με σύνδρομο Asperger

Δρ Ιωάννης Βογινδρούκας - Λογοπεδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οι ιδιωματισμοί, ως είδος του μεταφορικού λόγου, είναι μια μορφή λόγου, όπου οι λέξεις ή οι φράσεις σημαίνουν κάτι διαφορετικό απ’ ότι το άθροισμα των νοημάτων των λέξεων. Ο όρος ‘ιδιωματισμός’ αποτελεί μια πολύσημη λέξη.

Τα νοήματα της είναι τα ακόλουθα:

  • μια ακολουθία λέξεων, που είναι σημασιολογικά και, συνήθως, συντακτικά οριοθετημένη, ούτως ώστε να λειτουργεί ως μία ενότητα. Τα ξεχωριστά νοήματα των λέξεων δεν μπορούν να συνδυαστούν για να παράγουν το νόημα της ιδιωματικής φράσης ως σύνολο (Crystal, 1999).
  • η χρήση λεξιλογίου, που είναι χαρακτηριστικό για μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων.

Διαβάστε περισσότερα …

Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου στον αυτισμό - Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας

Δρ Ιωάννης Βογινδρούκας – Λογοπεδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οι διαταραχές επικοινωνίας και λόγου στον αυτισμό συχνά συγχέονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα την μη σωστή επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών τεχνικών για την αντιμετώπιση τους. Η έννοια των διαταραχών της επικοινωνίας αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικότητας και αλληλεπίδρασης πριν από την εμφάνιση του λόγου, ενώ οι διαταραχές λόγου αφορούν στις δυσκολίες ανάπτυξης της γλώσσας όταν το άτομο με δυσκολία, ενώ έχει επιθυμία να αλληλεπιδράσει και να επικοινωνήσει υπολείπεται στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει. Η σημασία της κατάλληλης αξιολόγησης αφορά και στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου με αυτισμό το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα και να εκπαιδευτεί στους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών έτσι ώστε να συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση τους. Η αντιμετώπιση των ατόμων με αυτισμό ως προς τις διαταραχές της επικοινωνίας γίνεται συνήθως με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και με τη χρήση οπτικών μεθόδων. Παρουσιάζονται δύο εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και συζητούνται τα πλεονεκτήματα και οι διαφορές τους.

Διαβάστε περισσότερα …

Εργοθεραπεία και αυτισμός

Η Εργοθεραπεία είναι μία ειδικότητα που ασχολείται με την προαγωγή της υγείας και ευεξίας μέσω του «έργου». Οι υπηρεσίες εργοθεραπείας εστιάζονται στη βελτίωση της συμμετοχής και της απόδοσης των ατόμων σε: δραστηριότητες καθημερινής ζωής, την εκπαίδευση, την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, το παιχνίδι και την κοινωνική συμμετοχή. Ελίντα Καλπογιάννη, MSc Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια. Ειδική Θεραπευτική Μονάδα για παιδιά με Αυτισμό και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΕΘΜΑ), Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα...

Παιδιατρική εργοθεραπεία: σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις

Διημερίδα με θέμα: Παιδιατρική εργοθεραπεία: σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις
9 και 10 Μαΐου 2009 – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα …

Διδασκαλία Κοινωνικής Κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα...

Διδασκαλία κοινωνικής κατανόησης με τη χρήση κοινωνικών ιστοριών

Σοφία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα...

1η Κοινωνική ιστορία: Πως συμπεριφέρομαι στην κυρία μου.

Σοφία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα...

2η Κοινωνική ιστορία: Πότε μπορώ να μιλάω στην τάξη.

Σοφία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Βέλτιστες Παρεμβάσεις και Προοπτικές στο Θεραπευτικό Πλαίσιο της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς

Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης - Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα...

Διδάσκοντας Δεξιότητες Αυτονομίας σε άτομα με Αυτισμό

Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης - Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα...

Η Εφαρμοσμένη Αναλυτική Συμπεριφορική Προσέγγιση στον Αυτισμό

Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ένταξη του παιδιού με Αυτισμό

Αγγελική Γενά - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα...

Θεωρία του Νου και Αυτισμός – Ανασκόπηση Θεωρητικών Προσεγγίσεων και Κλινικών Εφαρμογών

Αγγελική Γενά & Ε. Τσιρέμπολου - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα...

Συστημική Συμπεροφοριοαναλυτική Προσέγγιση για την Αντιμετώπιση του Αυτισμού

Αγγελική Γενά - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα...

Μεγαλώνοντας με ένα αναπτυξιακά διαταραγμένο παιδί

Διαβάστε περισσότερα...

Τα αδέρφια μας με αυτισμό

Όταν αναφερόμαστε στις οικογένειες των παιδιών με αυτισμό, έχουμε υπόψη κυρίως τους γονείς. Συνήθως, τονίζεται η ανάγκη για υποστήριξη των γονέων σε θέματα όπως οι σχέσεις του ζευγαριού, τα συναισθήματα και οι δυσκολίες τους μετά τον ερχομό ενός παιδιού με αυτισμό στην οικογένεια. Όμως, οι ίδιοι οι γονείς όταν μιλούν μεταξύ τους πολύ συχνά νιώθουν την ανάγκη να εκφραστούν και για τα άλλα τους παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα …